MIESZKAŃCY WOBEC DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Drodzy Studenci, Koledzy,
Każdy z nas chciałby zostać zapytany o pomysł na zmianę otoczenia w których żyje. Poniższa ankieta daje taka szansę. Odpowiedź na pytania zajmie zaledwie 15 minut.
Od początków XXI wieku zauważa się przewagę postaw pragmatyki ekonomicznej. Priorytety określone polityką państwową zaczęły odbiegać od wcześniejszych społecznych preferencji sprzyjających odzyskaniu niepodległości i wolności politycznej. W obserwowanej zmianie zastanawia stosunek młodych osób do wartości humanistycznych cenionych przez ich dziadków i ich rodziców.
Ocenie kierunku zmian (przeobrażeń) posłużyć mogą Wasze odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień „dziedzictwa kulturowego”. Wyniki anonimowej ankiety pozwolą przedefiniować rolę zasobów dziedzictwa kulturowego w określeniu kierunków zrównoważonym rozwoju regionów.
Zachęcam do podzielenia się Waszymi opiniami i bardzo dziękuję za chwilę poświęconą na udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankiety.

Dziękujemy

Proszę poleć ankietę znajomym.