Wpływ kultury arabskiej

Zależność dziedzictwa kultury europejskiej od wpływów arabskich.

Często możemy usłyszeć, że współczesna kultura korzeniami sięga dziedzictwa kultury greckiej, rzymskiej i judeochrześcijańskiej. Warto zastanowić się czy kontakty z Arabami znajdują odzwierciedlenie we współczesnym dziedzictwie kultury europejskiej? Niewiele osób może wskazać w wydarzeniach przeszłości te kiedy wyznawcy religii muzułmańskiej gospodarowali na pewnych obszarach naszego kontynentu. Trudniej też wymienić przykłady spuścizny arabskiej która przeniknęła w obręb kultury europejskiej. Podróżujący do Hiszpanii mogą zobaczyć obiekty architektoniczne noszące cechy stylu arabskiego. Ale to wybrana grupa fascynatorów turystyki. Ale są takie elementy umiejętności, które bez kontaktów z członkami społeczeństwa z Bliskiego Wschodu nie mogłyby usprawniały naszej codzienności. O czym myślę… o cyfrach arabskich … Oczywiście napiszą mi Państwo, ze nie oni byli ich autorami… tak, ale praktyka osiągnięć podbijanych ludów pomogła zachować ich dziedzictwo i później przekazać na tereny, które chociaż czasowe znajdowały się czy to pod władzą Maurów, Persów, Turków…

Zatem zastanówmy się czy nasz stosunek do dziedzictwa kulturowego jest bliski temu, który charakteryzował władców arabskich kalifatów w początkowym okresie średniowiecza…

Wpływ kultury arabskiej

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *